Банер

ЗМГО - Отказ от право Чл. 24. (1) Притежателят може да се откаже от правото си върху марка за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, с писмена декларация до Патентното ведомство.

Според юридическото си положение търговските марки биват:

- нерегистрирани,

- заявени за регистрация и

- регистрирани.

От най-висока степен на закрила се ползват единствено регистрираните търговски марки.

ВАЖНО !

Американската асоциация по маркетинг определя търговската марка (trademark) като име, термин, знак, символ или дизайн, или комбинация от всичко това, чиято цел е да идентифицира стоките и услуги на един продавач или на група продавачи и да я отличи от тези на конкурентите.
За връзка с нас моля използвайте контактната форма или позвънете на телефон +359 895 21 20 60 или +359 884 05 94 41;
Всички права запазени!