Банер

ЗМГО - Придобиване на право върху марка: Чл. 10. (1) Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. (2) Правото на регистрация принадлежи на първия заявител. (3) Правото върху марка е изключително право.

Според юридическото си положение търговските марки биват:

- нерегистрирани,

- заявени за регистрация и

- регистрирани.

От най-висока степен на закрила се ползват единствено регистрираните търговски марки.

ВАЖНО !

Американската асоциация по маркетинг определя търговската марка (trademark) като име, термин, знак, символ или дизайн, или комбинация от всичко това, чиято цел е да идентифицира стоките и услуги на един продавач или на група продавачи и да я отличи от тези на конкурентите.
За връзка с нас моля използвайте контактната форма или позвънете на телефон +359 895 21 20 60 или +359 884 05 94 41;
Всички права запазени!