Банер

ЗМГО - Посочване на регистрацията Чл. 17. При използването на марката притежателят може да посочва регистрацията й, като в близост до нея поставя латинската буква R, заградена в кръг.

Домейн името като търговска марка

Домейн името, под което предлагате стоки и услуги в интернет, може да се превърне в търговски знак. За ефикасната защита на този знак е препоръчително той да бъде регистриран и като търговска марка. Това, че домейн името е регистрирано пред съответния домейн регистрант, не значи, че е ефикасно защитено.

Домейн името се определя и като индустриална собственост, защото може да бъде съставено или да съдържа фирмено име и/или търговска марка на дружество. Също така домейн името притежава отличителност и може да се използва като канал за дистрибуция на стоки и услуги.

Домейн името представлява закупуването на право на притежание на име в интернет за определено време. Всяко домейн име отговаря на цифров IP адрес в интернет. Домейн името е уникално и може да бъде достъпно по цял свят чрез световната мрежа. Домейн името се състои от избираема и основна част. Избираемата част се състои от букви цифри, точки, тирета и други позволени знаци, избрани от притежателя на домейна, а основната част се състои от домейн разширение определено и обслужвано от ICAN. Освен с латински букви е възможна регистрацията на домейн имена и с букви на кирилица, арабски, китайски и други. През последните години се наблюдава, интензивна търговия с домейн имена. Особено интересни са тези, които представляват ключови думи и биват лесно намирани от интернет търсачките.Едни от най-популярните и използвани домейн разширения са: .COM; .NET; .ORG; .INFO; .EU; US; Домейн разширението на Република България е .BG;