Банер

ЗМГО - Отказ от право Чл. 24. (1) Притежателят може да се откаже от правото си върху марка за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, с писмена декларация до Патентното ведомство.

Европейска търговска марка

Марка на общността /Community trademark/. Регистрацията на Европейската търговска марка е ефикасен и надежден начин за закрила на отличителен знак за териториите на страните-членки на Европейския съюз.

Като основно предимство, което притежава марката на общността, е, че действието й се разпростира на цялата територия на Европейския съюз и използването в една страна членка се счита за използване за територията на целия Европейски съюз.

Сравнително бързата процедура по регистрация на марката на Общността, както и ниските разходи за придобиването на изключителното право върху нея я правят много привлекателна за производителите и търговците в Европейския съюз.

Като недостатък може да се посочи, че не винаги желаният от Вас знак може да бъде регистриран като Европейска марка, поради наличието на вече регистрирани по-ранни марки в страните членки от съюза.


Определение за Европейска търговска марка:

Могат да съставляват марки на Общността всички знаци, които са изобразени по графичен начин. Като пример това са думите, включително и имената на хора, рисунките, буквите, цифрите, формата на изделието или начина, по който е представено изделието, при условие че такива знаци могат да отличат продуктите или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

 

 

Полезни линкове:

Карта на страните членки на Европейския съюз