Банер

ЗМГО - Отказ от право Чл. 24. (1) Притежателят може да се откаже от правото си върху марка за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, с писмена декларация до Патентното ведомство.

За нас

Работя главно в областта на регистрацията и закрилата на обекти на индустриална собственост. Своя професионален опит съм придобил след академично обучение придружено с дългогодишна практика в областта.

Сътруднича си с адвокати специализирали в областта на интелектуалната собственост, индустриалната собственост, търговското право с натрупан опит в материята на марките, промишлените дизайни, авторското право, фирменото право и домейн имената.

Клиентите ми са големи и малки фирми, изобретатели и автори на произведения.

Предлагам Ви:

- професионализъм;

- точност;

- коректност;

 

За контакт: +359 895 21 20 60; +359 884 05 94 41