Банер

ЗМГО - Придобиване на право върху марка: Чл. 10. (1) Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. (2) Правото на регистрация принадлежи на първия заявител. (3) Правото върху марка е изключително право.

Лицензия на търговска марка

В зависимост от търговската стратегия на Вашата компания предоставянето на право върху търговска марка на трети лица може да се окаже най-ефикасният и евтин начин за разширяването на бизнеса и навлизането на нови пазари. Предоставянето на права на трети лица е изключително деликатна материя, съпътствана с множество договорки.