Банер

ЗМГО - Съвместно  притежание на право върху марка: Чл. 16. (1) Правото върху марката може да е притежание на две или повече лица.

Лицензия на търговска марка

В зависимост от търговската стратегия на Вашата компания предоставянето на право върху търговска марка на трети лица може да се окаже най-ефикасният и евтин начин за разширяването на бизнеса и навлизането на нови пазари. Предоставянето на права на трети лица е изключително деликатна материя, съпътствана с множество договорки.