Банер

ЗМГО - Придобиване на право върху марка: Чл. 10. (1) Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. (2) Правото на регистрация принадлежи на първия заявител. (3) Правото върху марка е изключително право.

Мерки на границата

Възможно е да бъдат предприети адекватни мерки срещу нарушителите на изключителното право върху търговска марка още при вноса на стоки обозначени с копираната марка на митницата. Една от тези мерки е граничния контрол, който следва да бъде активиран.