Банер

ЗМГО - Съвместно  притежание на право върху марка: Чл. 16. (1) Правото върху марката може да е притежание на две или повече лица.

Мерки на границата

Възможно е да бъдат предприети адекватни мерки срещу нарушителите на изключителното право върху търговска марка още при вноса на стоки обозначени с копираната марка на митницата. Една от тези мерки е граничния контрол, който следва да бъде активиран.