Банер

ЗМГО - Прехвърляне на правото върху марка: Чл. 21. (1) Правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.

Наблюдение на търговска марка

Наблюдението на търговска марка е услуга, която предоставя навременна и достоверна информация за това, дали определена търговска марка е обект на регистрация от трето лице.

Защо Ви е нужно наблюдение? Наблюдението на търговска марка ще Ви даде по-голяма сигурност и надеждност, че Вашата марка не е обект на придобиване от трети лица, чрез подаване на заявление за регистрация. Негативните последици за регистрирана търговска марка, която е обект на копиране и за която не са взети навременни мерки, могат да бъдат значителни. Такива последици са размиване на търговската марка, загуба на доверие на потребителите, неправомерно облагодетелстване и т.н. Също така заличаването на марката копие, може да продължи дълъг период от време, през който ще е по-трудно да се противодейства срещу нарушителите.