Банер

ЗМГО - Посочване на регистрацията Чл. 17. При използването на марката притежателят може да посочва регистрацията й, като в близост до нея поставя латинската буква R, заградена в кръг.

Наблюдение на търговска марка

Наблюдението на търговска марка е услуга, която предоставя навременна и достоверна информация за това, дали определена търговска марка е обект на регистрация от трето лице.

Защо Ви е нужно наблюдение? Наблюдението на търговска марка ще Ви даде по-голяма сигурност и надеждност, че Вашата марка не е обект на придобиване от трети лица, чрез подаване на заявление за регистрация. Негативните последици за регистрирана търговска марка, която е обект на копиране и за която не са взети навременни мерки, могат да бъдат значителни. Такива последици са размиване на търговската марка, загуба на доверие на потребителите, неправомерно облагодетелстване и т.н. Също така заличаването на марката копие, може да продължи дълъг период от време, през който ще е по-трудно да се противодейства срещу нарушителите.